Saturday, 17 April 2010

Menteri yang prihatin...

Terima kasih kepada Pehin Aziz dan Dato Jumat kerana menjemput kami ke Wasan sekali lagi dan kali ini untuk melihat demo Kubota Ride-on Tiller.

From MIPR Visit to Wasan | 17 April 2010


Menjadi tetamu kehormat pada majlis tersebut ialah YANG BERHORMAT PEHIN ORANG KAYA SERI UTAMA DATO SERI SETIA AWANG HAJI YAHYA BIN BEGAWAN MUDIM DATO PADUKA HAJI BAKAR, Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama. Selepas demo dari kakitanagn Kubota Indonesia, YB Pehin Yahya telah mencuba sendiri mesin-mesin tersebut.

From MIPR Visit to Wasan | 17 April 2010


From MIPR Visit to Wasan | 17 April 2010


From MIPR Visit to Wasan | 17 April 2010


From MIPR Visit to Wasan | 17 April 2010


Sila klik di sini untuk gambar-gambar yang lain.